< terug

Plekkie De Bilt in de krant

En natuurlijk verscheen er ook een bericht in de krant over de pilot op de Theresiaschool. Anneke Iseger schreef onderstaand artikel voor de Biltsche Courant.


BILTHOVEN – “Wat gaaf!” Nieuwsgierig dromden de leerlingen van groep 8 van de Theresiaschool op vrijdagochtend 23 maart rond de nieuwe Multi Touch Table, die middenin de Bilthovense bibliotheek stond opgesteld. 

Omdat zij hadden meegedaan aan de pilot van het project Plekkie De Bilt, waren ze uitgenodigd om deze multimediatafel in gebruik te nemen.Hierop staan momenteel vier programma’s, waaronder de verhalen die deze leerlingen over hun favoriete plek hadden geschreven. Plekkie De Bilt is een project van Stichting Skrivan, een Groenekanse organisatie die projecten verzorgt op het gebied van ondermeer schrijven, lezen, geschiedenis en erfgoed. In het kader van het 900-jarig bestaan van De Bilt in 2013, is de rode draad van deze projecten momenteel het verzamelen van levensverhalen van inwoners van de gemeente De Bilt. Dit gebeurt onder de naam De Bilt Schrijft.

Het project Plekkie De Bilt is specifiek bedoeld voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. “Wij willen hen bewust laten worden van de eigen woonomgeving”, aldus projectleider Petra Cremers, “en ze in contact brengen met verhalen van vroeger en nu. Daarnaast kunnen ze zelf een bijdrage aan deze verzameling verhalen leveren, door bijvoorbeeld een verhaal over hun eigen favoriete plek te schrijven.” Dit hebben de leerlingen van groep 8 van de Theresiaschool inmiddels gedaan, en het resultaat is te zien op de Multi Touch Table.